HET ONTSTAAN VAN DE CLUB

Na vele jaren van samenwerking en als lesgeefster Line Dance bij Dansclub "SCRATCH" kwam hier een abrupt einde aan. De leden van de line dance vonden dit verschrikelijk en waren ontgoocheld dat er aan hun hobby , ontspanning en hun danslessen een einde kwam in Koningshooikt. Het werden zware emotionele dagen . Vanaf het eerste uur na de stopzetting voelde ik meteen de enorme steun en waardering van mijn leden, zij gaven mij dan ook die duw in de rug om er verder mee te gaan en niet bij de pakken te blijven zitten . We gingen meteen op zoek naar een nieuwe locatie en deden al het nodige om er weer te staan en zo richtte ik mijn eigen dansgroep op.Na veel overleg, zoekwerk en samenwerking werd onze nieuwe line dance groep geboren.

Ze werd gedoopt met de naam "JUMPERKE LINE DANCERS"

LESGEEFSTER